Σχετικά με την τοποθέτηση κεραίας κινητής τηλεφωνίας δίπλα από μαθητές

Το Δ.Σ του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων22 του 11ου Δημοτικού Σχολείου Βύρωνα, θέλει να εκφράσει την συμπαράσταση του στους γονείς και εκπαιδευτικούς του 8ου Δημοτικού Σχολείου Βύρωνα, αναφορικά με την τοποθέτηση κεραίας κινητής τηλεφωνίας δίπλα από μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς στο εν λόγω συγκρότημα.

Ποια είναι νομοθεσία για την αδειοδότηση μιας κατασκευής κεραίας;

Οι βασικοί Νόμοι που ρυθμίζουν την αδειοδότηση των κατασκευών κεραιών είναι ο Ν. 2801/2000  σε συνδυασμό με το Ν. 4070/2012  για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες και το Ν.4053/2012  (άρθρα 29 και 31 αυτού).

Με τον νέο νόμο, επιταχύνεται η διαδικασία εγκατάστασης κεραίας, αφού οι αρμόδιες υπηρεσίες θα οφείλουν να εκδώσουν τις απαιτούμενες άδειες, εγκρίσεις ή γνωμοδοτήσεις σε διάστημα το πολύ τεσσάρων μηνών και δίνεται περιθώριο 24 μηνών από την θέση σε ισχύ του νόμου για τη νομιμοποίηση των υπαρχουσών παράνομων κεραιών.

Η νομοθεσία για τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας μεταβάλλεται συχνά για να προσαρμόζεται στις τεχνολογικές εξελίξεις και τις προσταγές των εταιρειών αλλά όχι στα νέα επιστημονικά δεδομένα για τις πιθανές επιπτώσεις υγείας.

Οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας, μπροστά στην διασφάλιση και την μεγιστοποίηση των κερδών τους βάζουν σε δεύτερη μοίρα την έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία καθώς και τα νομοθετικά πλαίσια με τα οποία διασφαλίζεται η ασφαλής τοποθέτηση και λειτουργία των εν λόγω κεραιών.

Ήδη στον δήμο μας τα τελευταία χρόνια έχουν τοποθετηθεί τουλάχιστον 35 κεραίες κινητής τηλεφωνίας με αμφίβολη νομιμότητα

Ερώτημα είναι και εάν ευθύνεται μόνο αυτός που τοποθετεί κεραία κινητής τηλεφωνίας στην ταράτσα του για τα υψηλά επίπεδα ακτινοβολίας σε μια γειτονιά;

Ο ιδιώτης που εγκαθιστά μια κεραία στην ταράτσα του:

  • αμείβεται αδρά από τις εταιρίες κινητής τηλεφωνίας
  • δέχεται ελάχιστη ποσότητα από την ακτινοβολία της, καθώς το μεγαλύτερο μέρος της ακτινοβολίας των κεραιών κατευθύνεται στις γύρω κατοικίες
  • περιορίζει το ενδεχόμενο να τοποθετήσει η εταιρεία κινητής τηλεφωνίας την κεραία σε γειτονικό σημείο, εκθέτοντας εκείνον σε υψηλά επίπεδα ακτινοβολίας και πιθανώς επηρεάζοντας και την αξία του ακινήτου του…..

Είναι χαρακτηριστικό ότι και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας σε Δελτίο Τύπου του Διεθνούς Γραφείου για την Καρκινική έρευνα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, κατέταξε την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία της κινητής τηλεφωνίας στην κατηγορία 2Β των πιθανών καρκινογόνων παραγόντων για τον άνθρωπο, ένεκα ενδείξεων για συσχέτιση της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας με μορφές κακοήθους καρκίνου, η οποία αναπτύσσεται ραγδαία και πλήττει συνήθως τον εγκέφαλο.

Σημειωτέον, ότι τα υφιστάμενα στη χώρα μας όρια ασφαλείας ακόμη και αν είναι μειωμένα κατά 30 – 40% των διεθνών ορίων δεν συνεκτιμούν την υπερισχύουσα του ελληνικού δικαίου Ευρωπαϊκή ΑΡΧΗ της Προφύλαξης.

Σύμφωνα με την αρχή αυτή όπου ανακύπτουν κίνδυνοι σοβαρής ή μη αναστρέψιμης βλάβης, η μη διαθεσιμότητα πλήρους επιστημονικής βεβαιότητας δεν μπορεί να χρησιμοποιείται σαν λόγος για την αναβολή της λήψης αποδοτικών μέτρων για την πρόληψη της υποβάθμισης του περιβάλλοντος.

Επειδή, λοιπόν, η σωματική και ψυχική υγεία αποτελεί το υπέρτατο προστατευόμενο αγαθό της προσωπικότητας του ατόμου και εάν λειτουργήσουμε και υπάρξει συντριπτική πλειοψηφία των αιτούντων για την απεγκατάσταση κάθε παράνομης κεραίας μπορούμε όπως και οι κάτοικοι Βέλου Κορινθίας να καταφέρουμε το κάθε αρμόδιο Δικαστήριο να κάνει δεκτή την αίτηση και να  απαγορεύσει στην εταιρία κινητής τηλεφωνίας να λειτουργεί τον σταθμό βάσης και τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας που έχει εγκαταστήσει. Οι κάτοικοι Βέλου Κορινθίας κατάφεραν και υποχρέωσαν την εταιρεία κινητής να προβεί στην προσωρινή απομάκρυνση των κεραιών και μηχανημάτων από τον ως άνω τόπο εγκατάστασής τους εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την επίδοση της παρούσας απόφασης, με την απειλή σε βάρος της καθ’ ής χρηματικής ποινής πέντε χιλιάδων εννιακοσίων (5.900,00) ευρώ, για κάθε παραβίαση του διατακτικού της.

Ανεξάρτητα της τροπής που θα πάρει το θέμα στις δικαστικές αίθουσες από τις μηνύσεις που έχουν κατατεθεί, θεωρούμε ότι αν δεν αλλάξει το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο είναι ασαφής, σχετικά με την εγκατάσταση και λειτουργία των κεραιών και δίνει την δυνατότητα στις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας τοποθετούν τις κεραίες τους χωρίς να πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις, θα βρισκόμαστε πάντα στο ίδιο σημείο, ανακυκλώνοντας το θέμα περί νόμιμης ή παράνομης εγκατάστασης.

Ας μην ξεχνάμε ότι οι νόμοι και η ηθική δεν είναι πάντα απαραίτητο να ταυτίζονται.