Ανακοίνωση από τη Διεύθυνση του Σχολείου σχετικά με την Παραμονή της τσάντας στο σχολείο.

Σας κοινοποιούμε την ανακοίνωση της Διεύθυνσης του Σχολείου μας

(αναρτήθηκε στις 29.9.19 στο blog του σχολείου μας)


Παραμονή των Διδακτικών βιβλίων στο σχολείο

29 Σεπτεμβρίου 2019 από 11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΥΡΩΝΑ

Αγαπητοί γονείς σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την ΥΑ217785/Δ1/18-12-2018, ΦΕΚ6014Β/2018 και το ΦΕΚ56Β/2019 πρόκειται να εφαρμόσουμε και για το τρέχον σχολικό έτος 2019-2020 το πρόγραμμα «Παραμονή της τσάντας και των Διδακτικών βιβλίων στο σχολείο» για δύο (2) τουλάχιστον Σαββατοκύριακα τον μήνα και συγκεκριμένα κάθε πρώτο και τρίτο Σαββατοκύριακο κάθε μήνα.

Η συγκεκριμένη δράση πραγματοποιείται με σεβασμό στις ανάγκες της παιδικής ηλικίας και με σκοπό να στηρίξει ουσιαστικά τον μειωμένο χρόνο δημιουργικής επαφής και επικοινωνίας γονέων/κηδεμόνων παιδιών. Η εφαρμογή της συγκεκριμένης δράσης θα υλοποιηθεί στις συγκεκριμένες ημερομηνίες:

Παρασκευή 4/10/2019
Παρασκευή 18/10/2019
Παρασκευή 8/11/2019
Παρασκευή 22/11/2019
Παρασκευή 6/12/2019
Παρασκευή 24/1/2020
Παρασκευή 7/2/2020
Παρασκευή 20/3/2020
Παρασκευή 6/3/2020
Παρασκευή 20/3/2020
Παρασκευή 3/4/2020
Παρασκευή 8/5/2020
Παρασκευή 22/5/2020
Παρασκευή 5/6/2020