21.12.19 Αναβάλλονται τα μαθήματα Παρ.χορων

Σάββατο 21.12.2019
Οι Παραδοσιακοι χοροι αναβαλλονται λόγω σοβαρού κωλύματος του Δασκάλου. Θα αναπληρωθούν μετά τις γιορτές .