Ακύρωση μαθημάτων ρομποτικής Σάββατο 8.2.20

Τα εργαστήρια ρομποτικής του Σαββάτου 8.2.20 δε θα πραγματοποιηθούν λόγω κωλύματος της δασκάλας (αφορά και τα δύο τμήματα).