Πέντε νέοι Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές στο σχολείο μας!

Αγαπητοί Γονείς & εκπαιδευτικοί του σχολείου μας,

Με χαρά σας ενημερώνουμε για την επιτυχή έκβαση της προσπάθειάς μας για δωρεά από την εταιρεία Public, πέντε καινούργιων υπολογιστών γραφείου (PC) για την αίθουσα πληροφορικής του σχολείου μας! Σήμερα έγινε ήδη η παράδοση των 3 Ηλεκτρονικών Υπολογιστών!

Στόχος μας είναι να προχωρήσουμε και σε άλλες παρόμοιες ενέργειες, όσο μπορούμε και μας δίνεται η δυνατότητα, ώστε να προσφέρουμε πιο σύγχρονα εργαλεία στους εκπαιδευτικούς μας και κυρίως στα παιδιά μας.

Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων 11ου Δημοτικού Σχολείου Βύρωνα