Ανακοίνωση της Ε.Ε., για τη διαδικασία αποστολής αιτήσεων υποψηφιοτήτων στις επερχόμενες εκλογές του Συλλόγου μας

Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων 
11ου Δημοτικού Σχολείου Βύρωνα
Βύρωνας, 3-11-2022

ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση της Εφορευτικής Επιτροπής, για τη διαδικασία αποστολής αιτήσεων υποψηφιοτήτων στις επερχόμενες εκλογές.

Κατόπιν της Εκλογοαπολογιστικής Συνέλευσης του Συλλόγου μας και την έγκριση των πεπραγμένων αυτής και την απαλλαγή της, που πραγματοποιήθηκε στο χώρο του σχολείου μας την 9η Οκτωβρίου 2022, και βάσει σχετικών άρθρων του καταστατικού του Συλλόγου,  αποφασίστηκε η διενέργεια εκλογών για την ανάδειξη νέων μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου μας, καθώς και εκπροσώπων στη Σχολική Επιτροπή, εκπροσώπων στην Ένωση Γονέων Βύρωνα και μελών Ελεγκτικής Επιτροπής

Εξελέγη δε και η τριμελής εφορευτική επιτροπή για τη διενέργεια των εκλογών, αποτελούμενη από τις:

  1. Αγγελική Λουλούδη (email: angeliki.louloudi79@gmail.com)
  2. Γεωργία Κιρκένη (email: geokirkeni@yahoo.gr)
  3. Μαρία Στίγκα (email: mstigka@yahoo.gr)

1. Ημερομηνία εκλογών ορίστηκε η Κυριακή 13η Νοεμβρίου 2022 και από 15.00 μ.μ. έως 18.30 μμ  στο χώρο έξω από την αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του σχολείου μας (κάτω προαύλιο επί της Ταταούλων).

Αποφασίστηκε η κατάθεση των υποψηφιοτήτων να γίνει μέχρι Πέμπτη, 10-11-2022, και ώρα 18.00 μ.μ.,  με αποστολή αιτήσεων υποψηφιότητας στις ως άνω ηλεκτρονικές διευθύνσεις των μελών της εφορευτικής  είτε με τη μορφή mail είτε με επισυναπτόμενο έγγραφο. 

Πέραν αυτών και αφού αποφασίστηκε μεταξύ των μελών της εφορευτικής επιτροπής η ανάδειξη της Λουλούδη Αγγελικής, ως Προέδρου της Εφορευτικής Επιτροπής , ο ορισμός της Γεωργίας Κιρκένη ως Αντιπροέδρου και της Μαρίας Στίγκα, ως Γραμματέα, 

2.  Δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι έχουν οι γονείς που είναι οικονομικά τακτοποιημένοι, δηλαδή έχουν καταβάλει έως την στιγμή της ψηφοφορίας το ποσό της ετήσιας συνδρομής – ποσού 5,00 €.

2.1. Απαγορεύεται η ψηφοφορία δια Αντιπροσώπου (Υπεύθυνη Δήλωση).

2.2. Η απόδειξη της Ταυτοπροσωπίας για την συμμετοχή στην διαδικασία θα αποδεικνύεται από επίσημο Κρατικό Έγγραφο (Αστυνομ. Ταυτότητα, Διαβατήριο, Δίπλωμα Οδήγησης, Βιβλιάριο Ασθενείας). 

Η  ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η Πρόεδρος
Αγγελική Λουλούδη
Η Αντιπρόεδρος  
Γεωργία Κιρκένη 
Η Γραμματέας
Μαρία Στίγκα