Χριστουγεννιάτικη Συνάντηση στο σχολείο μας! 18.12.22 στις 11π.μ.