Πρόγραμμα Δραστηριοτήτων Σαββάτου (Έναρξη 28.1.23)